Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Region Västerbotten leder arbetet för en ny regional utvecklingsstrategi

– Att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för länet innebär att vi har ett stort visionsarbete framför oss, säger Anna Pettersson, regiondirektör för Region Västerbotten.

– Att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för länet innebär att vi har ett stort visionsarbete framför oss. Vi bjuder in samarbetspartners brett från hela länet i arbetet, säger Anna Pettersson, regiondirektör för Region Västerbotten.
– Målet är att ta fram ett styrdokument som vi alla kan enas kring i vårt fortsatta utvecklingsarbete för Västerbottens län, fortsätter Anna Pettersson.

Det praktiska arbetat för att ta fram en ny Regional Utvecklingsstrategi (RUS) för 2014-2020 inleds med en kick-off 26 september i Lycksele. Region Västerbotten leder utvecklingsarbetet tillsammans med åtta arbetsgrupper med deltagare från näringsliv, civila samhället, kommuner, landsting och akademi.

Ett styrdokument ska tas fram för det regionala tillväxtarbetet som visar på prioriterade insatser i länets utvecklingsarbete. Förslaget presenteras för förbundsfullmäktige i november 2013.

Strategin följer Europa 2020 kvantifierade åtta mål – Sysselsättning, Forskning och Utveckling (FoU), Klimat och Energi, Utbildning samt Fattigdom och social utestängning.

För de som inte har möjlighet att delta under dagen kommer förmiddagens föredrag att livestreamas på: www.regionvasterbotten.se/direkt

Program: Kick-off för RUS-arbetsprocess 2014-2020
Datum och plats: 26 september 2012, Hotell Lappland Lycksele

9:30 Fika
10:00 Inledning av Anna Pettersson, regiondirektör Region Västerbotten
10:10 Den regionala utvecklingsstrategin i ett nationellt och EUropeiskt sammanhang
10:20 Förväntningar på arbetsgrupperna
10:30 Regionens nuläge
10:50 Viktigt i gruppernas arbete – Europa 2020 och Västerbottens läns utvecklingsstrategi
– Flernivåstyrning
– Smart tillväxt
– Hållbar tillväxt
– Inkluderande tillväxt (Tillväxt för alla)
11:50 Behovet av att mäta resultat
12:00 Lunch
13:00 Arbete i grupperna:
– Innovationskraft
– Näringslivsutveckling
– Digital utveckling
– Sysselsättning och kompetensförsörjning
– Trafik och infrastruktur
– Kultur och livsmiljöer
– Internationellt och regionalt samarbete– Energi, miljö och klimat
15:00 Summering av dagen
15.30 Fika och avslutning

Fakta Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Alla län skall enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi. I Västerbottens län ansvarar Region Västerbotten för strategin. Den omfattar utveckling av näringsliv, trafik och infrastruktur och kulturliv. Strategin riktar sig till alla typer av organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling, så som kommuner, näringslivsorganisationer och högskolor. Den regionala utvecklingsstrategin styr också indirekt hur statliga projektmedel ska hanteras av Region Västerbotten och Länsstyrelsen

För mer information:
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, 090-16 57 11, 070-397 68 84,  anna.pettersson@regionvasterbotten.se
Thomas Westerberg, chef, Regional Utvecklingsplanering, Region Västerbotten, 090-16 57 49, 070-536 57 49, thomas.westerberg@regionvasterbotten.se

Pressinformation:
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten,ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se, 070-231 93 22

Skriv ut

21 september, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer