Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Yrkes-SM Umeå 2014 lockade 15 000 unga besökare för att på ett och samma ställe få information och inspiration inför sina framtida yrkesval. Foto: Jörgen Boström

Lyssna

Rekordhög nivå för sysselsättningen i Västerbotten

Svensk ekonomi är stark med både ökande tillväxt och sysselsättning. Sysselsättningen ligger på en historiskt hög nivå i Västerbotten. Andra kvartalet var 121 265 personer sysselsatta i länet. Det visar det senaste konjunkturläget i Västerbottens län från Region Västerbotten.

Svensk ekonomi är stark med både ökande tillväxt och sysselsättning. Sysselsättningen ligger på en historiskt hög nivå i Västerbotten. Andra kvartalet var 121 265 personer sysselsatta i länet. Det visar det senaste konjunkturläget i Västerbottens län från Region Västerbotten.

– Sysselsättningen i Västerbotten är på historiskt rekordhög nivå och med positiv tilltro till framtiden. Samtidigt finns även här signaler om att inte alla delar av ekonomin går lika bra som till exempel industrin som har påverkats kraftigast av finanskrisen. I Västerbotten minskade sysselsättningen med cirka 3 000 arbetstillfällen och det har inte skett någon återhämtning till tidigare nivåer. Koncentrationen av tillverkningsindustrin till vissa delar av landet kan betyda att konjunkturnedgången ökat de regionala skillnaderna i Sverige, säger Ewa-May Karlsson, (C), regionstyrelsens vice ordförande.

Tillverkningsindustrin står för stor del av den svenska exporten och tillverkningen av varor ger även upphov till sysselsättning i andra branscher, bland annat om företagstjänster, transporttjänster och handel. Framtidsutsikterna pekar mot att tillverkningsindustrin kommer ha utmaningar även under 2015.

 För få civilingenjörer i regionen

En regions viktigaste konkurrensfördel kan i framtiden bli de kunskaper, färdigheter, förmågor och utbildningar som befolkningen har. Civilingenjörer utgör en betydligt mindre andel av befolkningen i Västerbotten än de gör i Sverige som helhet.  Västerbotten är ett av de län i Sverige där företagen lägger en mindre del av sitt förädlingsvärde på forskning och utveckling. En lägre andel civilingenjörer ger sämre förutsättningar för specialiserad innovation samtidigt som ett svagare fokus på innovation i företagen innebär en lägre efterfrågan på högutbildade. Regionen riskerar att hamna i en så kallad ”low skills trap”.

 Vård och pedagogiska utbildningar dominerar

I Västerbotten är andelen med utbildningar inriktade mot transporter betydligt högre än Sverige som helhet och detsamma gäller för utbildningar inom jordbruk och skogsbruk. Personer med utbildning mot vård, omsorg och pedagogik är också mer välrepresenterade i Västerbotten. Högskoleutbildningar inom konst/kultur/media har svårt att hitta ett matchande jobb. Färre än 40 procent har ett yrke som matchar deras utbildning jämfört med läkare som har ett yrke som matchar deras utbildning till 92 procent.

Ladda ned konjunkturläge Västerbotten vinter 2014 här.

För mer information:

Ewa-May Karlsson,(C), regionstyrelsen vice ordförande, Region Västerbotten, ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94
Anna Norin, utredare vid enheten för analys, planering och projektutveckling, Region Västerbotten, 070 396 57 03, anna.norin@regionvasterbotten.se

Presskontakt: Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut
22 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer