Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Strategi för en hållbar attraktiv region ute på remiss

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens län 2014-2020 är nu ute på remiss.

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens län 2014-2020 är nu ute på remiss. Under 2012 har en stor mängd män och kvinnor från kommuner, landstinget, akademin, näringslivet och den sociala ekonomin gemensamt tagit fram de viktigaste insatserna för att skapa ett län som attraherar fler kvinnor och män att bo och verka i länet genom ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt.

– Det är människor som skapar regional utveckling. Att Västerbotten är attraktivt för kvinnor och män blir därför den viktigaste frågan för en långsiktig regional utveckling. Hållbar tillväxt är ett verktyg för att uppnå detta, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Den övergripande visionen för Västerbottens regionala tillväxtarbete är ”Från kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region”. För att uppnå visionen föreslås 6 delstrategier: Samhällen som inkluderar och utvecklar människor, Strukturer för innovation, Miljödriven utveckling, Investeringar i utbildning och kompetens, Platsbaserad näringslivsutveckling och En tillgänglig och utåtriktad region.

– I en alltmer komplex och globaliserad värld är samverkan en viktig faktor för att åstadkomma förändring, menar Erik Bergkvist.

Den regionala utvecklingsstrategin har en viktig roll för att samordna och fokusera olika aktörers arbete för att skapa en hållbar attraktiv region, bland annat genom att utgöra grunden för andra program och strategier inom olika politikområden och genom att styra den regionala finansieringen av utvecklingsprojekt. Strategins prioriteringar och mål visar länets samlade ambition, vilket skapar möjlighet till bättre samspel mellan utvecklingsarbete på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Remissförslaget kan laddas ner i vänstermenyn under ”Bilagor”.

För mer information om processen, besök:
http://www.rus2014.se

Till och med den 13 september finns möjlighet att lämna synpunkter till regionforbundet@regionvasterbotten.se

Vid frågor kontakta:

Niklas Gandal: Enheten för Regional utvecklingsplanering

niklas.gandal@regionvasterbotten.se

090-16 57 37, 070 625 57 37

Katarina Molin: Enheten för finansiering och projektstöd

katarina.molin@regionvasterbotten.se

090-16 57 46, 070 342 72 34

Skriv ut

19 juni, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer