Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Varför Europeiska Socialfonden?

Några av deltagarna från Hearing om Regional handlingsplan för Europiska Socialfonden i Övre Norrland delar med sig av sina visioner för den kommande programperioden.

Intresset och engagemanget var stort bland de över 100 olika aktörer från Västerbotten och Norrbotten som samlats på hearingen om Regional handlingsplan för Europiska Socialfonden i Övre Norrland för 2014–2020. Idéerna om hur de båda regionerna kan utvecklas med hjälp av strukturfonden var många och ett återkommande tema och samtalsämne för programperioden var jämställdhet och hållbarhet.

När vi frågade några av deltagarna från dagen hur de såg på Socialfonden och dess potential för övre norra Sverige var svaren många.

 

Emma Arvidsson, affärsutvecklare Västerbottens handelskammare

emma

Varför är du här idag?

För att få mer kunskap om Socialfonden och den kommande programperioden.

Kommer ni att söka medel? Vad vill ni använda medlen till?

Vi vill satsa mer på kompetensförsörjning inom befintliga företag i regionen. Vi ser att det finns stora problem med matchning mellan arbetsmarknad och arbetskraft, både kompetens- och intressemässigt. Inom många branscher ser vi att behovet av mer arbetskraft inom en snar framtid är stort, vi vill bidra till att hitta lösningar kring hur vi på kort och lång sikt kan lösa det problemet.

 

Jonas Nordin, regionchef Ung företagsamhet

Varför är du här idag:jonas (kopia)

Vi vill lära oss mer om Socialfonden. En ny programperiod är på intåg och då ungdomar är en prioriterad grupp inom ramarna för strukturfonden så är det viktigt att vi tar del av de möjligheter som kommer med det.

Kommer ni söka medel? Vad vill du att medlen används till?

Ja, vi har en ambition att ansöka, gärna tillsammans med andra parter. Vi vill att fler unga ser eget företagande som ett alternativ till anställning. Ett mål är att  nå unga som står långt från arbetsmarknaden och öka den gruppens intresse för företagsamhet. Fler ungdomar behöver känna sig företagsamma!

 

Helena Österlind, jämställdhetsstrateg Klabböle konsult

Varför är du här idag?Helena

Jag är nyfiken på hur processtödet för jämställdhet fungerar och om det kommer finnas förutsättningar för bättre stöd till jämställdhetsåtgärder. I mitt yrke som jämställdhetsstrateg hjälper jag både privata och offentliga aktörer att integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten. I den kommande programperioden kommer vi se ökade krav på jämställdhetsfokus för att bli beviljad medel, det ligger som en av tre horisontella strategier för socialfonden.

Kommer du söka medel? Vad vill du att medlen används till?

Som konsult kommer jag inte göra det, men jag vill däremot bidra med att skriva bra projektansökningar för jämställdhetsprojekt. Till exempel finns det behov av att vidareutveckla skogs- och gruvindustrin ur ett jämställdhetsperspektiv. I Västerbotten bedriver man redan många framgångsrika projekt med fokus på de frågorna, men mer behövs.

 

Mats Granath, regionchef LRF

Varför är du här idag?mats

Vi behöver orientera oss i möjligheterna att söka medel. Vi rör oss vanligtvis inom andra strukturfonder, men genom det regionala samarbete som vi ingår i kring kompetensförsörjningsfrågorna så har vi nu ett större intresse för Socialfonden.

Kommer ni söka medel? Vad vill du att medlen används till?

Kanske, vi tittar på samtliga strukturfonder. De gröna näringarna står inför växande kompetensförsörjningsproblem med stora generationsväxlingar och minskat intresse bland ungdomar för jordbruksfrågor och skogsnäringen. Vi vill bland annat arbeta för att förändra bilden av de gröna näringarna, ungdomar har i allt för stor utsträckning en förlegad bild av hur det är att jobba inom de yrken som ingår i branschen. Jämställdhetsarbetet är också en viktig del av de gröna näringarnas framtid, där finns mycket kvar att göra.

För mer information:

Niklas Gandal

Utvecklingsplanerare Region Västerbotten

niklas.gandal@regionvasterbotten.se, 070 625 57 37

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

micaela.molin@regionvasterbotten.se, 070-316 37 01

Skriv ut

28 augusti, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer