Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Gruvindustrin bör bekosta gruvsanering

Erik Bergkvist - regionstyrelsens ordförande (S), Region Västerbotten

Lyssna

Västerbotten helskinnad ur den ekonomiska krisen

Västerbotten hade en liten ekonomisk tillväxt 2009 trots ekonomisk kris.

Västerbotten hade en liten ekonomisk tillväxt 2009 trots ekonomisk kris. En positiv prisutveckling på producerade varor och tjänster gav en ökning av BRP, bruttoregionprodukten, med 0,16 procent.
SCB presenterar idag statistik som visar en minskning av producerad volym med -1,4 procent.


– Vi har en ekonomisk tillväxt och vi har klarat krisen relativt bra, trots att SCB visar en liten volymminskning, sägerErik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Västerbotten i toppskiktet
Västerbotten ligger i toppskiktet oavsett om man tittar på BRP i aktuella priser eller volymförändring jämfört med övriga län.
Bara Stockholm, Gotland, Skåne och Västernorrland hade förutom Västerbotten ekonomisk tillväxt under 2009. Övriga län minskade och störst minskning hade Södermanland med -15,3 procent.
Tre län har mindre volymminskning än Västerbotten övriga större och vissa mycket större, enligt SCBs aktuella statistik.

Kompletterande prognoser
Som ett komplement beräknar Region Västerbotten aktuella prognoser över konjunkturutvecklingen. I det senaste numret av Konjunkturläge Västerbotten, visar prognosen för 2011 en tillväxt på 2,9 procent.
– Västerbotten har klarat 2009 års ekonomiska kris men för en stabil och hållbar tillväxt måste vi utveckla tjänstenäringar och råvaruförädling, säger Erik Bergkvist.

Se SCBs aktuella statistik över volymförändringar: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332435.aspx

Se Konjunkturläge Västerbotten, våren 2012: http://www.regionvasterbotten.se/det-haer-goer-vi/regional-utvecklingsplanering/dokument/doc_download/441-konjunkturlage-vasterbotten-varen-2012-1.html

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, 070- 618 68 55
Anna Norin, utredare, Regional utvecklingsplanering, Region Västerbotten, anna.norin@regionvasterbotten.se, 070 396 57 03

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

20 april, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer