Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten vässar för grön export

En växande internationell efterfrågan på kunskapsintensiva näringar och miljödriven utveckling innebär möjligheter för ökad konkurrenskraft i norra Sverige.
– Gröna näringar är en möjlighet för hela regionen. Vi ska bli ännu starkare exportörer av gröna näringar och den teknik vi kan utveckla i vårt extrema klimat, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

En växande internationell efterfrågan på kunskapsintensiva gröna näringar och miljödriven utveckling innebär möjligheter för ökad internationalisering och ökad konkurrenskraft i norra Sverige.

– Gröna näringar är en möjlighet för hela regionen. Nya och ännu starkare näringar som baseras på förädling våra råvaror: skogen, vattnet, vinden och även såväl kyla och extremt ljus. Vi ska bli ännu starkare exportörer av gröna näringar, men även av den teknik vi kan utveckla i vårt extrema klimat, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

80 deltagare samlas vid Framtidsdag 2014, på Stadshotellen i Skellefteå.
Onsdag den 19 mars 2014, 09.30-16.00

Ta del av rapporter som används vid Framtidsdag 2014
Krav eller möjligheter? – Miljö- och klimatpolitik som påverkar Västerbottens utveckling:
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/03/ERUP-Krav-eller-möjlighet_LO.pdf
Miljödriven tillväxt – För ett mer konkurrenskraftigt Västerbotten:
http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/03/ERUP-Miljödriven-tillväxt_LO.pdf

Västerbottens Framtidsdag är en återkommande temadag med föreläsningar, seminarier och diskussioner om aktuella omvärldstrender och dess betydelse för regionen.

Västerbottens framtidsdag 2014 utgår från möjligheterna för grön samhällsomvandling i norra Sverige. De rika naturresurserna och de goda förutsättningarna för innovationer och kunskapsutveckling bäddar för att det i regionen kan skapas ekonomisk tillväxt nu och i framtiden.

En växande internationell efterfrågan på nya lösningar för offentlig service, hållbara energilösningar och miljösmarta produkter innebär möjligheter för ökad internationalisering och ökad konkurrenskraft i norra Sverige. På framtidsdagen tar diskussionen avstamp i den nya europeiska programperiodens möjligheter för kommuner, näringsliv, universitet och det civila samhället att tillsammans bygga strukturer för en stärkt miljödriven konkurrenskraft i hela regionen till 2050.

Framtidsdagen vänder sig till politiker, tjänstemän, näringslivs- och universitetsrepresentanter och övriga organisationer.

Huvudföreläsare är Per Frankelius, forskare och författare, docent i företagsekonomi: ”Miljödriven utveckling: Barriärer och drivkrafter?”
Per Frankelius har skrivit böcker inom omvärldsanalys, kulturdriven regional tillväxt samt kunskapssystem och innovationer som drivkraft för förnyelse – från global nivå ned till projekt inom kommuner.

Fakta rapporter:
Framtidsdagen och presenteras i en inledande föreläsning:
Miljödriven tillväxt för ett konkurrenskraftigare Västerbotten
Rapporten presenterar en bakgrund till vilka faktorer som driver grön strukturomvandling för att sedan koppla samman omvärldstrender med Västerbottens förutsättningar. Särskilt diskuteras förutsättningarna för cleantech i Västerbotten, vilka möjliggörande strukturer som krävs för utvecklandet av ett grönare samhälle och exportmöjligheter för miljöteknik.
Krav eller möjligheter? – Miljö- och klimatpolitik som påverkar Västerbottens utveckling
Rapporten ger en översiktlig bild av beslutade och föreslagna mål och styrmedel inom miljö och klimat på olika politiska nivåer, med fokus på den europeiska och nationella nivån. Dessa förslag och mål belyses mot Västerbottens förutsättningar och möjligheter. Syftet är att öka möjligheterna för Västerbottens aktörer att kunna agera proaktivt och vara drivande i ett konkurrenskraftigt och grönt samhällsbygge. Rapporten avslutas med en översikt av några strategier och finansieringsmöjligheter som finns för länet och inom EU.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Anna Norin, utredare, Regional utvecklingsplanering, Region Västerbotten, anna.norin@regionvasterbotten.se, 070 396 57 03

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

19 mars, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer