NYHETER 2021-05-28

Regionen ökar kapaciteten i tidbokningen

Ett intensivt arbete pågår med att lösa de tekniska bekymmer som sedan tisdagen drabbat Region Västerbotten och som påverkat allmänhetens möjligheter att boka, omboka eller avboka tider via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det gäller inte minst bokning av vaccination mot covid-19.

 

Från att ha leget nere helt och hållet har bokningssystemets kapacitet successivt ökat till att i dagsläget ligga nära de nivåer som rådde innan avbrottet. Det innebär att personer som vill använda e-tjänsterna kan göra det med betydligt minskad risk att uppleva störningar. Därmed uppmanar regionen inte längre allmänheten från att avvakta med att boka tid för vaccination. 

– Vi har bara ett fåtal bokningsbara tider kvar den här veckan, så även om vi nu kan släppa på kapaciteten i bokningssystemet innebär det inte att fler tider tillkommit den här veckan. Det gäller som vanligt att med jämna mellanrum gå in för att se hur det ser ut, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten, och hänvisar till följande samlingssida som visar lediga tider kommande veckor: https://vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se/

Han tillägger att avbrottet inte inneburit att vaccindoser har kasserats.

– Nej, de tekniska problemen till trots har tider fyllts och vi använder alla doser vi får. Bekymret är snarare den frustration som uppstår för användare som inte tar sig fram. Vi förstår den. Förhoppningsvis minskar den nu, säger Ronny Lestander.

De tekniska problemen är inte helt avhjälpta och Region Västerbotten utesluter inte att störningar kan förekomma framöver.

Ny information ges när den finns tillgänglig.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan