Regionen påminner om besöksförbudet

​I Region Västerbotten är läget kring covid-19 fortsatt stabilt vid länets sjukhus. Regionen påminner om att besöksförbudet gäller fortsatt och att det är viktigt att detta respekteras så att smitta inte kommer in i den känsliga sjukhusmiljön.

– Vi har just nu 549 bekräftade fall av covid-19 i länet. 11 personer vårdas på sjukhus varav 5 på intensivvårdsavdelning, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Totalt har 29 personer avlidit, av dessa är det 12 som avlidit på något av länets äldreboenden.

Fram till och med måndag den 8 juni har 62 personer skrivits ut från Norrlands universitetssjukhus, 28 från Skellefteå lasarett och 5 från Lycksele lasarett. Förra veckan rapporterades felaktigt att 91 personer skrivits ut från Norrlands universitetssjukhus, korrekt siffra var 61 personer.

Följ den uppdaterade lägesbilden på Region Västerbottens webbplats

Påminner om besöksförbudet i vården

I mitten av april infördes ett generellt besöksförbud på sjukhusen i länet och det förbudet gäller fortsatt. En del avdelningar upplever att de fått fler frågor den sista tiden kring vad som gäller i vården, när vissa restriktioner och rekommendationer i andra delar av samhället har förändrats.

– Jag har stor förståelse för att det kan kännas svårt att inte kunna besöka sina nära och kära eller för partners att inte kunna vara med på BB efter förlossningen, men det är enormt viktigt att vi respekterar besöksförbudet. Vi måste göra allt vi kan för att undvika att få in smitta i den känsliga sjukhusmiljön och skydda våra patienter som i många fall kan vara svårt sjuka, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa. Vi värnar också om våra medarbetare och att de inte ska riskera att utsättas för smitta.

För den som har en familjemedlem eller annan närstående som vårdas på sjukhus eller sjukstuga så erbjuder flera avdelningar möjlighet att ha kontakt med närstående via video. Kontakta den aktuella vårdavdelningen för att veta vad som gäller där. På 1177.se finns samlad information för vad som gäller kring besöksförbudet och för närstående: 1177.se/vasterbotten/besoksforbud

Njut av sommaren – men följ råden och håll distansen

Den senaste tidens sol och värme har medfört ökad rörelse utomhus och att fler samlas på allmänna platser. Med detta ökar risken för trängsel och att folk inte tänker på att hålla avståndet.

– Även fast läget är stabilt och trenden positiv så pågår en smittspridning i samhället. Faran är inte över, vi får inte slappna av nu. Läget kan snabbt förändras med ökad smittspridning om vi inte fortsätter att följa de allmänna råden och visar omtanke om varandra, säger Gunilla Persson.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, nys och hosta i armvecket och håll den fysiska distansen.

Ökad provtagning

Region Västerbotten arbetar för att öka provtagningen för covid-19. Kapaciteten vid regionens lab är god och under förra veckan analyserades drygt 1 200 prover, vilket är en viss ökning jämfört med föregående veckor. Provtagningen kan framför allt öka bland patienter med milda symtom som söker vård på sin hälsocentral. Fler prover ska också tas vid smittspårning om det kan bidra till att bryta en smittkedja samt bland patienter som vårdas på sjukhus för att upptäcka oförutsedda fall.

Det är alltid behandlande läkare som avgör om ett prov ska tas. Som patient kan man inte begära att få lämna ett prov.

Kontakta vården först

Provtagning kan ske antingen på en hälsocentral, sjukstuga eller på sjukhus om patienten behöver sjukhusvård.

– Det är viktigt att den som misstänker sig covid-19 först kontaktar vården och inte åker direkt till en mottagning eller hälsocentral. Vi rekommenderar inte provtagning med hjälp av tester som går att köpa själv eftersom flera av testerna inte är tillräckligt bra och kan därför ge felaktiga svar, förklarar Gunilla Persson.

Mer information om provtagning finns på 1177.se/vasterbotten/covid19-prov

 

Tillbaka till nyhetslistan