NYHETER 2022-11-07

Regionen vidtar åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vården

För att minska sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård uppdaterar Region Västerbotten rutinerna för när medarbetare ska stanna hemma vid sjukdom. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att säkra bemanningen inom vården. Parallellt med detta pågår en mängd aktiviteter för att rekrytera ny personal, omfördela resurser och se över hur administrativ personal med vårdbakgrund kan stötta upp i pågående kris.

På grund av den mycket ansträngda vårdplatssituationen råder fortsatt regionalt förstärkningsläge i Region Västerbotten. En hög sjukfrånvaro bland medarbetare inom hälso- och sjukvården påverkar möjligheten till att bemanna vårdplatser på sjukhusen. Med anledning av det har den regionala särskilda sjukvårdsledningen, på inrådan från vårdhygien, beslutat att ändra rutinerna för när medarbetare inom hälso- och sjukvård ska stanna hemma från jobbet vid sjukdom.

– Läget är väldigt mycket bekymmersamt, och det kommer att ta tid att vända. Den här förändringen av rutiner är en av flera åtgärder som kommer att vidtas för att säkra bemanningen på kort sikt, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten samt sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Förändringen innebär en lättnad för när medarbetare inom hälso- och sjukvård ska stanna hemma från jobbet vid sjukdom.

– Det är en fin gräns om man ska ändra existerande rutiner, vi vill såklart inte att personal som är sjuk ska pressa sig och komma in i tjänst, utan den nya riktlinjen gäller de som känner sig pigga men exempelvis har snuva eller förkylning, säger Brita Winsa.

– Vi bedömer att den här förändringen är nödvändig för patientsäkerheten. Risken med covid-19 är just nu mindre än andra risker som kan uppstå på grund av låg bemanning. Vi fortsätter också arbeta med munskydd vid arbete nära patienter, säger Anders Johansson, hygienöverläkare vid vårdhygien, Region Västerbotten.

Fler åtgärder vidtas

Parallellt med detta tas ytterligare krafttag för att hitta lösningar vad gäller bemanningen. Sedan regionen i slutet av förra veckan erbjöd arbete till studenter, pensionärer och vårdpersonal som i dagsläget har en administrativ tjänst har regionen kommit i kontakt med drygt 30 personer.

– Problemen med att bemanna ny personal är inte unikt här i Västerbotten utan gäller i hela landet. Vi behöver nya medarbetare, behålla och utveckla dem vi har och gör allt vi kan för att lösa det. Just nu är läget i vården dock akut med mycket kort frånvaro och vård av barn bland vårdpersonalen och våra personalbehov matchar inte tillgången på arbetsmarknaden. Därför behövs fler kortsiktiga lösningar för att täcka upp behoven i dagsläget, säger Kia Ronnhed, HR-direktör.

En del i detta är att titta över arbetssätt, förflytta personal mellan enheter, frigöra vårdpersonal från pågående projekt.

– Vi arbetar nära Umeå universitet kring våra utbildningsbehov av vårdpersonal på kort och lång sikt. Regionen är i slutfasen med arbetet att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, den är grunden för vårt arbete i dessa frågor. Vi gör vad vi kan just nu för att bättra situationen i vården, säger Kia Ronnhed.

Tillbaka till nyhetslistan