NYHETER 2023-03-06

Rekommendation om munskydd upphör

Från och med idag den 6 mars behöver munskydd inte längre användas vid besök i vården. Det är möjligt tack vare den höga vaccinationstäckningen och att smittspridningen av luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS har minskat.

Patient och vårdpersonal utan munskydd
Nu behöver varken patienter eller vårdpersonal bära munskydd. Foto: Klas Sjöberg

– Vi har en hög vaccinationstäckning bland de som riskerar att bli allvarligt sjuka och vi tror att de värsta topparna för luftvägsvirussäsongen är bakom oss. Därför gör vi bedömningen att det är dags att ta bort rekommendationen, säger Tamara Matti, hygienläkare, Region Västerbotten.

För patienter innebär det att munskydd inte längre behövs i väntrum eller vid kontakt med vårdpersonal. Vårdpersonal behöver inte heller använda munskydd vid möten med patienter.

– Vi följer smittspridningen noggrant tillsammans med smittskyddsenheten. Vi vet att läget kan förändras snabbt och vi behöver ha beredskap för att snabbt kunna återinföra rutinen med munskydd om det behövs, säger Tamara Matti.

Munskydd kan fortsatt vara aktuellt på enheter med patienter som har en hög risk att bli allvarligt sjuka om de blir smittade med luftvägsvirus eller i samband med misstänkt eller bekräftad smittspridning.

Vid besök i vården är det fortsatt viktigt att undvika trängsel, hålla god handhygien och att stanna hemma när man är sjuk.

Region Västerbottens besöksregler för vården finns att läsa på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan