NYHETER 2022-12-15

RS-virus ökar i Västerbottens län

Just nu sprids flera luftvägsinfektioner i länet. Däribland ökar smittspridningen av RS-virus, vilket märks av på Barn- och ungdomscentrum Västerbotten. Oftast är sjukdomen lindrig, men en del barn kan bli allvarligt sjuka.

Förälder som bär sitt spädbarn.

– Just nu ser vi en ökning av RS-virus i länet. Under vinterhalvåret brukar fler bli sjuka av RS-virus, men i likhet med influensan kan smittspridningen komma vid varierande tidpunkter på säsongen och utbrotten kan vara olika kraftiga från år till år, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

RS-virus är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. För de flesta ger det en vanlig förkylning, men barn som är under sex månader kan få kraftigare symtom. Nästan alla barn får en infektion med RS-virus under de första två levnadsåren.

– RS-virus kan ge andningsbesvär hos små barn då det produceras mycket slem som kan täppa till luftvägarna så att det blir jobbigt att andas. Nästäppan kan göra att det bli svårt att äta för de minsta som är beroende av näsandning vid matning, säger Deborah Frithiof, överläkare på Barn- och ungdomscentrum Västerbotten.

Just nu är influensa vanligast bland de barn som söker vård på sjukhus, men det förekommer även andra luftvägsvirus såsom covid-19 som orsakar enstaka inläggningar hos barn.

Minska risken för smitta

– Ofta blir de minsta barnen smittade från syskon som går på förskolan. Om man är hemma med ett sjukt barn är det bra att även hålla friska syskonen hemma. Sjukdomar kan spridas snabbt, och det kan vara någon på förskolan som har ett nyfött syskon hemma som kan bli väldigt sjukt, säger Deborah Frithiof.

Det finns flera sätt att minska risken för att barnet blir smittat och minska risken för att smittan sprids vidare:

  • Håll små barn med nytillkomna förkylningssymtom hemma från förskola för att minska risken att smitta andra barn. Smittsamheten är störst i början av sjukdomen.
  • Träffa inte personer med förkylningssymtom.
  • Tvätta händer och rengör leksaker ofta.
  • Undvik trängsel och håll avstånd till andra inomhus.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.

Om barnet blir sjukt

För att vara förberedd är det bra att ha vissa läkemedel i hemmet. Symtomen kan oftast lindras på samma sätt som vid en vanlig förkylning.

– Det man kan tänka på att ha hemma är receptfria febernedsättande läkemedel, näsdroppar med koksaltslösning och gärna en nässug. Feber i sig är inte farligt och behöver inte behandlas om barnet inte är påverkat. Ha gärna barnet i högläge även vid sömn. Ge även rikligt med dryck, säger Deborah Frithiof och fortsätter:

– Det är endast enstaka barn som behöver sjukhusvård, de flesta klarar sig bra med stöd från sina föräldrar. Testa att behandla i hemmet innan du söker dig till vården. Alla barn kommer att få RS-virus och den stora majoriteten klarar detta väl – lite som en svårare förkylning.

Sök vård om barnet har svårt att andas, till exempel om barnet behöver ta i med magen, andas snabbt eller inte kan prata på grund av en ansträngd andning. Sök också vård om barnet har svårt att amma eller dricka.

Läs mer

1177.se/rs-virus-barn

Tillbaka till nyhetslistan