NYHETER 2020-04-14

Triagering, kontrollfrågor och bedömningstält i regionen

Alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor i länet jobbar aktivt med åtgärder för att förhindra att smitta förs in i vårdens lokaler och enheter. Därför pågår en mindre triagering vid många entréer där patienterna svarar på kontrollfrågor.

Just nu finns 42 smittade personer i länet, varav 9 kräver sjukhusvård och 4 av dessa på intensivvårdsavdelning.

– Vi ser en liten ökning dag för dag. Det har varit en lugn vecka inom intensivvården och det kommer in några enstaka ytterligare patienter men det är precis som förväntat, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för Centrum för anestesi operation intensivvård Västerbotten.

Triagering och kontrollfrågor

Alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor jobbar aktivt med åtgärder för att förhindra att smitta förs in i vårdens lokaler och enheter. Region Västerbotten utgår från de riktlinjer som Vårdhygien sätter upp, som kortfattat går ut på att skapa patientflöden som skyddar andra patienter och personal från smitta.

Eftersom länets hälsocentraler ser väldigt olika ut anpassas lösningarna efter sina förutsättningar. Men grundprincipen är att sortera patienter utifrån risk. Exempelvis får barn och äldre sitta på separata sidor i väntrum.

– Lokala lösningar finns i hela länet och vid många primärvårdsmottagningar möts patienterna av personal vid ingångarna eller att dörrar är låsta så att man behöver ringa på en dörrklocka och svara på ett antal kontrollfrågor för att kunna identifiera patienter med luftvägssymtom, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

På akutmottagningarna i länet är ytterdörrarna också låsta.

– I Lycksele har vi också låst och separerar sedan patienter med luftvägssymtom till egna rum. Vi har bara en entré till akutmottagningen här och planerar nu för en tältlösning utanför akuten för att få ett bättre flöde för patienterna, oavsett varför de besöker oss, säger Isabell Zemrén, sjukhussamordnare på Lycksele lasarett.

Nytt tält i Umeå

I dag fredag har Totalförsvarets Skyddscentrum satt upp ett bedömningstält utanför akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Med tältet är det möjligt att göra en så kallad yttre triage, där patienter med misstänkt covid-19 infektion skiljs från övriga patienter och i möjligaste mån skydda både andra patienter och personal från smitta. Det nya tältet möjliggör till annat flöde än det tidigare gula tältet eftersom det har fler in- och utgångar och är något större.

– Bedömningen sker i två steg, sållning och sortering. Sållningen utförs utomhus med två meters säkerhetsavstånd mellan patienterna och genomförs av en sjuksköterska, säger Paula Johagen, avdelningschef vid akutmottagningen.

Patienter med misstänkt covid-19 visas in i tältet, medan andra kan hänvisas till antingen egenvård eller direkt in till akutmottagningen den vanliga vägen, för fortsatt handläggning av sökorsak.

– De patienter som uppfyller kriterier för covid-misstanke sorteras och bedöms enligt fastställda rutiner för fortsatt handläggning, förklarar Paula Johagen.

Det är SkyddC i Umeå som sätter upp tältet, något som skedde under bara ett par timmar på fredagen.

– Det känns naturligtvis bra att få bidra. Som en del av Försvarsmakten ska vi vara en aktör i stödet till samhället vid kriser av det här slaget, säger Stefan Jansson, överste och chef på Totalförsvarets Skyddscentrum.

Tillbaka till nyhetslistan