NYHETER 2022-12-06

Sammanfattning från regionstyrelsen den 6 december

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten, det sista sammanträdet för mandatperioden. Bland ärendena fanns bland annat investering i en ny reservkraftsbyggnad på Skellefteå lasarett, regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 samt investering av ny utrustning inom PET/CT. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

Sammanfattning regionstyrelsen 221206

Protokoll och tillhörande handlingar

Mer information och politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

 

Tillbaka till nyhetslistan