NYHETER 2020-04-14

50 konstaterade fall i Region Västerbotten

Det finns nu sammanlagt 50 personer i Västerbotten som är konstaterat smittade av covid-19. Nio av dessa vårdas inneliggande på sjukhus och av dessa ligger fem på någon av länets intensivvårdsavdelningar. – De konstaterade fallen kommer från hela länet, vilket betyder att vi har en samhällsspridning i hela Västerbotten, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Region Västerbotten betonar, liksom tidigare, vikten av att tänka på att skydda de äldre genom att undvika att besöka sina nära och kära som är över 70 år.

– Alla måste ta sitt ansvar stanna hemma när de känner sig sjuka, även lindriga besvär som kan vara snuva, hosta, lite feber. Stanna hemma tills du känner dig frisk och ytterligare två dagar, säger Gunilla Persson.

Presskonferens på tisdag

Region Västerbotten bjuder in till presskonferens i morgon tisdag klockan 15.30.

Vid presskonferensen berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, Johan Thunberg, verksamhetschef Centrum för anestesi operation iva Västerbotten och Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör bland annat om det aktuella smittläget i länet, hur vården i hela länet anpassas, samt om tillgången på intensivvårdsplatser i länet.

Presskonferensen på tisdagen den 31 mars klockan 15.30 hålls i Regionsalen, Regionens hus i Umeå. Ingång 11A, på kortsidan av Regionens hus, mot sjukhuset.

Tecken- och skrivtolk medverkar under sändningen.

För att följa presskonferensen direkt går det bra att gå in via regionvasterbotten.se/play/presskonferens.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.

Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se

Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.

Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.

Om läget är akut, ska man alltid ringa 112.

Tillbaka till nyhetslistan