Särskild sjukvårdsledning avvecklas

Region Västerbotten avvecklar särskild sjukvårdsledning med anledning av det stabila läget i Västerbotten. Det innebär att organisationen återgår till normala rutiner och alla frågor som rör covid-19 hanteras i respektive verksamhet. Det finns fortfarande beredskap för att hantera en eventuell ökning av vårdbehov till följd av covid-19 och situationen följs och utvärderas dagligen.

– Även om vi har ett stabilt läge med god beredskap att hantera ett ökat vårdbehov råder det fortfarande en pandemi. Det innebär att invånarna fortsatt måste följa råd och rekommendationer för att bromsa smittspridningen och behålla det stabila läget, säger regiondirektör Kent Ehliasson.

 
Tillbaka till nyhetslistan