NYHETER 2022-08-29

Satsning på lokala beredskapssamordnare

Efter två år med pandemi och ett näraliggande krig har beredskapen i Sverige både fått ett ökat fokus och mer resurser för att stärka beredskapen. Vid länets tre sjukhus utökas därför uppdraget som lokala beredskapssamordnare, med ansvar för bland annat samordning av beredskapsfrågor och utbildning.

Beredskapssamordnare
Just nu pågår rekrytering av lokala beredskapssamordnare vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Foto: Jan Alfredsson

 

 

För några år sedan tillsattes en utredning där det gjordes en översyn av regionens lokala beredskapsresurser.

Fokus på beredskapsfrågor

– Redan under pandemin såg vi brister i beredskapen, bland annat gällande försörjning av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning. I samband med kriget i Ukraina blev det ännu mer fokus på beredskapsfrågorna och det visade på att det behövdes mer resurser, förklarar Caroline Helmersson, regional beredskapssamordnare.

Sedan tidigare finns det i Region Västerbotten lokala beredskapssamordnare för respektive sjukvårdsområde, dessa uppdrag utökas nu.

På regional nivå finns två beredskapssamordnare, som jobbar strategiskt och övergripande, och två beredskapshandläggare, som främst har fokus på utbildning, övning och civilt försvar. Också en chefläkare är knuten till beredskapsorganisationen.

Rekrytering pågår

De senaste åren har kraven ökat på regionernas beredskap och efter ett beslut av regionledningen pågår nu rekrytering av lokala beredskapssamordnare vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå.

– Det är statliga medel som möjliggjort att vi kan tillsätta tre halvtidstjänster, berättar Caroline Helmersson. Tjänsterna är organisatoriskt knutna till akuten i Lycksele och Umeå och till ambulansen i Skellefteå.

Utbildning och övning

I Lycksele och Skellefteå är rekryteringen klar, i Umeå är rekrytering pågående och öppen för internt sökande.

– De ska bland annat jobba med planering, samordning och utveckling av kris- och katastrofmedicinska beredskapsfrågor på lokal nivå samt lokala utbildningar och övningar, säger Caroline Helmersson

– Dessutom ingår beredskapssamordnarna i den lokala särskilda sjukvårdsledningen vid en skarp särskild händelse, säger hon.

Läs mer om uppdraget som beredskapssamordnare

 

Tillbaka till nyhetslistan