NYHETER 2021-05-03

Sekunder som räddar liv

Den 5 maj infaller den Internationella handhygiendagen. Dagen är en del av WHO:s årliga kampanj: Save Lives - Clean Your Hands, som lanserades 2009 för att främja handhygien inom hälso- och sjukvård.

Handhygiendagen
På handhygiendagen uppmärksammas vikten av de sekunder som läggs på handdesinfektion före och efter varje patientmöte. Foto:

 

 

Årets slogan är Sekunder räddar liv – tvätta dina händer och syftar på skyddseffekten av de sekunder som läggs på handdesinfektion före och efter varje patientmöte.

– Handdesinfektionen är ett centralt moment i basala hygienrutiner för att skydda patienter och vårdpersonal från att få covid-19. Vi upplever att coronapandemin har gjort att vikten av god handhygien aldrig tidigare fått ett så kraftfullt genomslag i vården, säger Pia Nilsson hygiensjuksköterska på Vårdhygien Västerbotten.

Ett av skälen till att Västerbotten har lägst dödlighet i covid-19 i Sverige är mindre smittspridning i vårdmiljöer.

– Vi tror att vårdpersonalens kompetens och förmåga att anpassa sig till nya skyddsrutiner har varit avgörande, menar Andreas Winroth, hygienöverläkare på Vårdhygien Västerbotten.

En positiv bieffekt av god handhygien och andra skyddsåtgärder fungerar är att andra smittor i vården minskat radikalt.

– Vi har till exempel inte haft några utbrott av vinterkräksjuka eller clostridium difficile, inte heller någon smittspridning av multiresistenta bakterier som MRSA eller VRE under pandemin. Det är något som vi vet innebär både minskat patientlidande, räddade liv och stora besparingar för sjukvården. Rena händer räddar liv i Västerbotten, avslutar Pia Nilsson.

Tillbaka till nyhetslistan