Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Nya informationstjänster om läkemedel!

Från och med 2013 får landstingspersonalen i Västerbotten tillgång till tre nya informationstjänster om läkemedel.

Från och med 2013 får landstingspersonalen i Västerbotten tillgång till tre nya informationstjänster om läkemedel.

Micromedex 2.0 –  en  evidensbaserad och producentobunden databas som innehåller information om läkemedel, interaktioner, ört- och alternativmediciner, toxiska substanser, läkemedelsbehandling, biverkningar med mera.

Neofax – en läkemedelsdatabas och ett doseringsverktyg för neonatal vård.

Pediatrics – en läkemedelsdatabas speciellt framtagen för barn upp till och med 18 år.

Databaserna inklusive inloggningsuppgifter finns tillgängliga inom landstingets intranät:

Medicinska databaser på landstingets intranät Linda

Inom kort blir databaserna tillgängliga inom landstingets intranät utan inloggning.

 

Skriv ut
2 januari, 2013 | Lena Bjorkman

Kommentarer