NYHETER 2021-06-02

Sjukstugorna en viktig resurs i covidvården

Under pandemin har covidpatienter inte bara vårdats på sjukhus, utan även på sjukstugorna i södra Lappland. Däribland Storumans sjukstuga. Ett samarbete som fungerat mycket bra enligt bland andra verksamhetschefen Erika From.

Bild utanför entrén på två anställda vid Storumans sjukstuga.
Esbjörn Dahlman och Kajsa Hedman som arbetar på Storumans sjukstuga. Foto: Klas Sjöberg

Under pandemin har lokal särskild sjukvårdsledning på Lycksele lasarett jobbat utifrån den lokala covidplanen som bygger på närhets- och likhetsprincipen. Detta har inneburit att covidpatienter inte bara vårdats på sjukhuset, utan även på sjukstugorna i södra Lappland.

Att utgå från dessa principer har varit viktigt och att det är det medicinska vårdbehovet som avgör vårdnivå.

– Jag är stolt över de lokala insatser som gjorts och det goda samarbetet mellan sjukhus och sjukstugor, säger Isabell Zemrén sjukhussamordnare vid Lycksele Lasarett.

Förberedelser  
Sedan april förra året har det funnits möjlighet att ta emot och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 vid inlandets sjukstugor.  

I ett pressmeddelande den 2 april 2020 berättade Erika From, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga, att de då såg över sina rutiner och förberedde sig utifrån hygienriktlinjerna.  

 

Hon berättade också att i vissa sjukstugor fanns rum med slussar och att de såg över möjligheterna att utvidga denna typ av vård så att de skulle kunna ta emot och vårda covid-patienter på ett säkert sätt när det blev aktuellt. Och aktuellt blev det.  

Smittspridningen tog fart  
Efter en relativt låg smittspridning i Västerbottens inland under våren, sommaren och hösten 2020, slog smittan till rejält på bland annat äldreboendet Tranan i Storuman. I början av november hade samtliga avdelningar fått in smittan och den 30 november hade totalt 30 personer på äldreboendet smittats och åtta personer avlidit. 

Så hanterade sjukstugan i Storuman smittan  
När smittotalen ökade så drastiskt, innebar det en ökad hantering av bland annat resurskrävande provhantering och smittspårning. Det goda samarbetet med Storumans kommun möjliggjorde att det hela flöt på bra och alla hjälptes åt, berättar Erika From.  

– Den ansvariga läkaren på Tranan fanns i princip i beredskap hela tiden vilket gjorde det möjligt att vårda de boende i sina hem i så stor utsträckning som möjligt. Avdelningarnas rutiner sattes på prov, men covidvården fungerade utmärkt tack vare ett kunnigt och lyhört team. På sjukstugan klarade vi oss tack och lov undan ett stort utbrott bland personalen. 

Erika From, verksamhetschef på Storumans sjukstuga.

Erika From, verksamhetschef på Storumans sjukstuga. FOTO: privat

Erfarenheter för framtiden  
– Den här erfarenheten kommer vi att bära oss för alltid. Vi har verkligen bevisat att vi kan ställa om snabbt och att vi gör det tillsammans med andra om nöden kräver. Vi hade såklart önskat att vi sluppit gå igenom ett sådant här utbrott, men nu när läget lugnat ned sig ett år efter att vi påbörjade rutin- och flödesarbetet, känns det tryggt att ha lagt grunden och testat den i skarpt läge. Om det nu skulle komma exempelvis en fjärde våg står vi förberedda, avslutar Erika.

 

Tillbaka till nyhetslistan