NYHETER 2023-03-09

Skellefteå lasarett går ner i stabsläge

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen i Skellefteå har nu beslutat att gå ner till stabsläge. Rökutvecklingen är stoppad och läget bedöms vara under kontroll. Det kommer att lukta rök i några dagar.

Lasarettet gick upp i förstärkningsläge under eftermiddagen på grund av rökutveckling efter en mindre brand.

På grund av rådande läge är det fortsatt besöksförbud på sjukhuset under resten av dagen.

Om stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal särskild sjukvårdsledning informerar sig om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar de förberedande åtgärder som anses nödvändiga. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Tillbaka till nyhetslistan