NYHETER 2022-11-07

Skellefteåforskare får hedersutnämnande

Professor emeritus, forskare, specialist, överläkare, docent, handledare - Kurt Boman har många titlar. Nu är han även hedersledamot i Svenska kardiologföreningen. – Det är mycket hedrande att bli utvald, säger Kurt Boman.

I början av oktober stod det klart att Kurt Boman vid Skellefteå lasarett blivit utnämnd till hedersledamot i Svenska kardiologföreningen. En titel bara några få i den norra landsdelen har. Clas Held, redaktör på tidningen Svensk kardiologi, beskriver Kurt Boman med orden ”Full av energi och goda idéer och ett föredöme för svensk kardiologi”.

Svenska kardiologföreningens, SvKF, ändamål är att främja den svenska kardiologins utveckling.

– Jag jobbade åt föreningen på 90-talet och satt i styrelsen under ett par år, likaså för Socialstyrelsen och SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det var en fantastisk tid att få vara företrädare för hjärtsjukvård. Jag lärde känna människor i ett nätverk av kardiologer i hela Sverige och i Europa, berättar Kurt Boman.

Idag jobbar Kurt Boman som professor emeritus och forskar i Skellefteå på ungefär 30 procent.

– Jag forskar fortfarande, det är fantastiskt roligt att jobba. Jag skriver och publicerar i olika sammanhang och jag är fortfarande handledare, berättar Kurt Boman.

Lång och trogen tjänst

1972 fick Kurt Boman sin läkarlegitimation.

– Jag tänkte först bli allmänläkare men då jag gjorde min allmäntjänstgöring på medicinkliniken kände jag direkt att det är här jag hör hemma. Bara något år senare började jag forska, berättar Kurt Boman.

Han fortsätter:

– När jag skrev min avhandling och disputerade 1983 var jag den första läkaren som disputerade i Skellefteå. När jag började min forskargärning kände jag ett stort stöd både från Umeå och lokalt på Skellefteå lasarett. Vi byggde upp en välfungerande forskningsenhet i Skellefteå som fortfarande går väl, berättar Kurt Boman.

Vid forskningsverksamheten i Skellefteå är idag ett tiotal personer aktiva och genom åren har det bland annat gjorts uppemot 350 publikationer totalt och 275 för Kurt Bomans del.

– Det roligaste under min karriär har varit forskningen i kombinationen med kliniskt arbete. Att använda resultatet och framgången från forskningen i praktiken. Mötena med patienterna är fantastiskt trevligt och att kunna hjälpa de svårt sjuka. Forskningsutvecklingen som vi haft här i Skellefteå är otrolig, säger Kurt Boman.

Hjärtefrågorna är många

Kurt Boman berättar vidare om sitt stora engagemang för VHU, Västerbottens hälsoundersökningar. 1984 visade en studie i Sverige att Västerbotten hade den högsta dödligheten i hjärtinfarkt.

– Vilken förskräckelse! Omgående satsade vi väldigt mycket på att få ner dödligheten och vilken resa det har varit. Nu ligger Västerbotten nere på rikssnittet. Vi hade en strategi och den höll, berättar Kurt Boman.

Även Skelleftesjukan, ärftlig transtyretinamyloidos, har varit en hjärtefråga för Kurt Boman under större delen av hans karriär. Sjukdomen blev känd för Kurt Boman på en föreläsning på Norrlands universitetssjukhus på 70-talet.

– Under åren har jag träffat många patienter med Skelleftesjukan. I början kände man inte till så mycket om påverkan på hjärtat av sjukdomen, kunskapen har ökat över tid. Det är en tuff sjukdom för de drabbade och dess anhöriga och det är otroliga framsteg vi gjort i både forskning och behandling under åren, berättar han.

Under åren har listan blivit lång med uppdragen som Kurt Boman har haft inom forskning och hjärt- och kärlvård. Det är en mix av hans uppdrag och framsteg som ligger bakom utnämnandet som hedersledamot.

– Det är mycket glädjande, mitt engagemang för framförallt hjärtsjukdomar på både lokal- och riksnivå har präglat hela min karriär, avslutar Kurt Boman.

Tillbaka till nyhetslistan