NYHETER 2021-07-12

Smittan minskar återigen i Västerbottens län

Antalet positiva fall av covid-19 minskar i hela Västerbotten. Under föregående vecka testades 27 personer positivt för coronaviruset, och av dessa var ingen 50 år eller äldre. För att hålla smittspridningen nere är det fortsatt viktigt att följa de nationella rekommendationerna.

– Under föregående vecka testades 27 personer positivt för viruset. Det är glädjande att smiddspridningen återigen minskar, efter den ökning som fanns efter midsommarhelgen, säger Region Västerbottens biträdande smittskyddsläkare Gunilla Persson.

Antalet personer som testar sig fortsätter att minska. Under vecka 27 analyserades 1 938 prover, jämfört med 3 095 under vecka 26.

– Även om smittan minskar är det viktigt att testa sig vid symtom på covid-19, även vid milda symtom. Det gäller också om man är vaccinerad, säger Gunilla Persson.

Smittan sker främst bland yngre

Smittspridningen sker fortsatt i sociala sammanhang, inom familjer och på arbetsplatser. Under föregående vecka fanns flest fall i åldersgruppen 10–19 år. Det fanns inga positiva fall bland personer som är 50 år eller äldre, vilket kan ses som en effekt av den höga vaccinationstäckningen bland de äldre i länet.

– Den smittspridning som sker beror på våra beteenden, och det är fortfarande viktigt att följa de nationella rekommendationerna. Undvik trängsel i alla sammanhang, inklusive i handel och kollektivtrafik. Jobba hemifrån om du har möjlighet, säger Gunilla Persson

Bland de positiva fallen var 21 i Umeåområdet, fem i Skellefteåområdet och en person som är folkbokförd utanför länet. För andra veckan i rad fanns inga positiva fall i södra Lappland.

Res smittsäkert på semestern

Semesterperioden är här och många väljer att resa, både inom Sverige och utomlands. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det viktigt att resa smittsäkert.

– Försök att undvika kollektivtrafik när du reser, men om du saknar alternativ är det bra att välja ett färdmedel där det går att boka en sittplats. Om du träffar personer utanför din närmaste krets under resan eller på resmålet bör ni umgås på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Håll avstånd och träffas helst utomhus, säger Gunilla Persson.

Res bara om du kan göra det utan att smitta dig själv eller andra och planera för hur du ska göra om du skulle få symtom på resmålet.

Vid utlandsresor är det viktigt att ta reda på vad som gäller i landet du reser till samt när du kommer tillbaka till Sverige.

Tillbaka till nyhetslistan