NYHETER 2021-05-17

Smittläget i Västerbottens län

Antalet positiva fall av covid-19 minskade i Västerbotten under förra veckan och det bedöms vara en kombination av viss minskad smittspridning och färre provtagna till följd av en extra helgdag. Totalt testades 531 personer positivt för viruset med färre fall i Umeå- och Skellefteåområdet.

– Det är fortfarande flest fall i Umeåområdet och i åldersgruppen 19–39 år och då särskilt bland personer mellan 20 och 29 år. Vi fortsätter att göra riktade insatser till unga vuxna, säger Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Sammanlagt testades 395 personer positivt i Umeåområdet, 93 personer i Skellefteåområdet, 24 i södra Lappland och 19 personer skrivna på adress utanför länet. Region Västerbottens smittspårning visar att smittan sprids i sociala privata sammanhang och på arbetsplatser, skolor och inom familjer.

– Där är våra beteenden och våra rutiner som styr majoriteten av smittspridningen. Därför måste vi fortsätta uppmana till följsamhet av rekommendationerna. Träffa så få människor som möjligt, rör dig lite ute i samhället, jobba hemifrån när det går, håll distans och gör eventuella resor smittsäkert. Kom ihåg att använd munskydd i särskilda situationer som kollektivtrafik och när du inte kan hålla avstånd, informerar Stephan Stenmark.

Bara 8 procent av personerna som testats positivt för covid-19 under under föregående vecka tillhör riskgrupp och det är bara fyra personer över 70 år som testats positivt. Den sjunkande trenden bland äldre personer tolkas som en vaccineffekt då Västerbotten har en mycket god vaccinationstäckning.

Tillbaka till nyhetslistan