Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 pågår i Västerbotten.

Sverige deltar i EU:s gemensamma upphandling av vacciner mot covid-19. Vaccinerna testas och utvärderas innan de godkänns för användning. Så snart ett vaccin godkänns kommer leveranser att komma till Sverige. De första leveranserna av vaccin kommer prioriteras till de som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Även vård- och omsorgspersonal runt dessa kommer att prioriteras. Vaccin kommer därefter att erbjudas hela befolkningen. Region Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Vaccinerna ska ges i två doser och är kostnadsfria. Vaccinationerna utförs först på särskilda boenden och sedan på hälsocentralerna. Information kommer kontinuerligt att uppdateras på 1177.se/vaccin-covid-19 samt under respektive hälsocentrals information på 1177.se/hitta-vard

Medicinsk rådgivning covid-19 vaccination

Rådgivning till vårdpersonal runt covid-19 vaccination kan ges av infektionskliniken. För kontaktuppgifter var god se Infektionsklinikens sida på Linda.

Allmän information

Pfizer vaccin Comirnaty

Utskick