Influensa- och pneumokockvaccination

2020-2021. Under pågående pandemi är det särskilt viktigt att personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa och personal kring dessa vaccineras. Vaccinationerna startar 3 november. Under november kommer vaccination att prioriteras till personer som är äldre eller har vissa sjukdomar samt till personer och personal i deras närhet. Övriga erbjuds vaccination från 1 december. Pneumokockvaccination minskar också risken för att insjukna i svår sjukdom i samband med influensasjukdom. Vaccination är den effektivaste åtgärden att minska risken för svår influensasjukdom och dess komplikationer. Säsongens vaccin ger skydd mot fyra olika virustyper. Riskgrupper för att drabbas av svår influensa är äldre och personer med vissa kroniska sjukdomar. Pneumokockvaccination minskar risken för att insjukna i svår pneumokocksjukdom i samband med influensasjukdom.

Vaccination mot influensa på 1177 Vårdguiden

Vem behöver influensavaccineras och varför?

Råd och fakta om influensavaccination

Influensavaccination

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår influensa-sjukdom och dess komplikationer samt minskar smittspridningen. Region Västerbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till följande personer som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling

Även hushållskontakter och personal kring ovan nämnda grupper rekommenderas vaccination. För de flesta i övrigt friska personer innebär influensa oftast inte farlig sjukdom, men en person kan smitta någon dag innan symtomdebut och kan därmed sprida smitta till sårbara grupper. Detta är anledningen till att all vårdpersonal, som arbetar nära personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa, rekommenderas att vaccinera sig. Vaccinet ger troligen även bättre skydd hos yngre än på äldre personer.

 

Hushållskontakter och personal kring ovan nämnda grupper rekommenderas vaccination:

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Var kan man vaccinera sig?

Personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa får från och med denna säsong kostnadsfri influensavaccination. Övriga betalar 250 kronor.

Äggallergiker, dvs de som inte tål att äta mat som innehåller ägg på grund av allergi, kan inte vaccineras mot influensa.

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination rekommenderas till samma riskgrupper som för influensavaccination, utom för gravida. För de alla flesta räcker det med en vaccination med Pneumovax® (à 219 kronor).

För personer med mycket nedsatt immunförsvar behövs ytterligare ett vaccin (à 520 kronor). Läs mer om rekommendationer angående pneumokockvaccination i Pneumokockvaccination vuxna.

Influensavccination

 

 

Patientinformation