Influensa- och pneumokockvaccination

2021-2022. Det är särskilt viktigt att personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa och personal kring dessa vaccineras under pandemin. Vaccinationerna startar 9 november och de två första veckorna kommer vaccination att prioriteras till personer som är äldre eller har vissa sjukdomar. Därefter prioriteras personal inom vård och omsorg från 22 november. Övriga erbjuds vaccination från 6 december. Pneumokockvaccination minskar också risken för att insjukna i svår sjukdom i samband med influensasjukdom. Vaccination är den effektivaste åtgärden att minska risken för svår influensasjukdom och dess komplikationer. Säsongens vaccin ger skydd mot fyra olika virustyper. Riskgrupper för att drabbas av svår influensa är äldre och personer med vissa kroniska sjukdomar. Pneumokockvaccination minskar risken för att insjukna i svår pneumokocksjukdom i samband med influensasjukdom.

Vaccination mot influensa på 1177.se

Vem behöver influensavaccineras och varför?

Råd och fakta om influensavaccination

Influensavaccination

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår influensa-sjukdom och dess komplikationer samt minskar smittspridningen. Region Västerbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till följande personer som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling

Även hushållskontakter och personal kring ovan nämnda grupper rekommenderas vaccination. För de flesta i övrigt friska personer innebär influensa oftast inte farlig sjukdom, men en person kan smitta någon dag innan symtomdebut och kan därmed sprida smitta till sårbara grupper. Detta är anledningen till att all vårdpersonal, som arbetar nära personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa, rekommenderas att vaccinera sig. Vaccinet ger troligen även bättre skydd hos yngre än på äldre personer.

Hushållskontakter och personal kring ovan nämnda grupper rekommenderas vaccination:

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Var kan man vaccinera sig?

För personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa är influensavaccinationen kostnadsfri. Övriga betalar 250 kronor.

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination rekommenderas till samma riskgrupper som för influensavaccination, förutom till gravida. För de alla flesta räcker det med en vaccination med enbart Pneumovax®.

För personer med mycket nedsatt immunförsvar behövs ytterligare ett vaccin. Ett förslag ligger till Hälso- och sjukvårdsnämnden att pneumokockvaccination ska vara kostnadsfri den här säsongen. Läs mer om rekommendationer angående pneumokockvaccination i Pneumokockvaccination vuxna.

Influensvaccination

Patientinformation