Extra resurs under corona-pandemin

Region Västerbotten tar inte längre emot intresseanmälningar för att arbeta som extra resurs under utbrottet av covid-19. Tack du som anmält dig!

Under våren har Region Västerbotten byggt upp en beredskap för att kunna ge vård om många i länet skulle bli svårt sjuka i covid-19. Vi har behövt extra personal i hälso- och sjukvård och inom service och stöd för att klara det. Därför har vi välkomnat anmälningar av dem som varit intresserade av att arbeta som extra resurs hos oss under pandemin.

Nu har länet en stabil situation i fråga om smittspridning och sjuka i behov av vård. Därför stänger vi intresseanmälan. Vi vill ge ett varmt tack till dig som visat intresse för att hjälpa till i en pressad situation!

Om länet skulle få en ökad smittspridning med många svårt sjuka kan det behövas mer resurser. Då kan det bli aktuellt att ta emot intresseanmälningar igen.