Feriearbete för ungdomar ställs in

Region Västerbotten har beslutat ett ställa in feriearbete för ungdomar sommaren 2020. Skälet är utbrottet av covid-19 och risken för smittspridning. Alla som har skickat in en intresseanmälan för feriearbete blir kontaktade.

Situationen inom organisationen, inte minst hälso- och sjukvården, gör dessutom att vi i år inte kan ge feriearbetare den handledning som behövs för att upplevelsen ska bli positiv och ge bra erfarenhet.

Beslutet fattades den 15 april av regionstyrelsens ordförande. Det är ett väldigt tråkigt med nödvändigt beslut. Feriearbetena har varit väldigt populära bland ungdomarna och det är en viktig del i vårt långsiktiga kompetensförsörjningsarbete. Det är också väldigt trevlig att ha ungdomarna på plats i verksamheten.

Region Västerbotten har haft feriearbeten under lång tid, och vi ser fram emot att kunna erbjuda platser igen nästa år.