Underläkarvikariat sommartid

Vi hoppas att Region Västerbotten får förmånen att ha dig som medarbetare under eller efter det att du avslutat din utbildning. Det finns stora möjligheter att fortsätta att utvecklas i din framtida läkarkarriär.

Du som är legitimerad läkare eller har läkarexamen kan söka våra sommarjobb. Om du har avslutat minst termin 9 på läkarutbildningen och klarat hela kursen inom den specialitet som du vill vikariera inom är också välkomna att söka jobb hos oss.

För att kvalitetssäkra rekryteringen och möjliggöra god kommunikation med dig som söker jobb tillämpar vi en samlad rekryteringsprocess av underläkare inför sommaren, "en väg in". Det gör vi för att minska osäkerheten för dig som söker arbete hos oss men även för att underlätta för rekryterande chefer. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan digitalt via vår hemsida www.regionvasterbotten.se/sok-jobb

Här nedanför ser du hålltiderna för rekryteringen inför sommaren.

1 oktober - Annonserna publiceras på www.regionvasterbotten.se/sok-jobb En separat annons för sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå inklusive till primärvård i respektive område

30 november - Sista ansökningsdag

1 december - Urval och rekrytering påbörjas och sker löpande i nära dialog med personer från verksamheten fram till den 28 februari 2022. Om du inte har blivit kontaktad kvarstår du om så önskas som sökande och reserv för eventuella återbud eller nytillkomna vikariebehov.

I din ansökan kommer du att få rangordna dina val och uppge inom vilka tre verksamheter du helst vill arbeta. Du ska i din ansökan ange kontaktuppgifter till minst två referenter från tidigare arbetsplatser.

Det finns även möjlighet att i skriva om du är intresserad av extrajobb eller vikariat tidigare under vårterminen. I övrigt hänvisar vi till eventuella specifika annonser på www.regionvasterbotten.se/sok-jobb

Vi har förståelse för att du önskar snabbt besked om hur det gått och vi kommer att handlägga rekryte­ringarna så snabbt vi kan.

Karin Forsén HR-konsult
E-post
karin.forsen@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 37 12
Mobil
070-673 37 12
Chef för Enheten för kompetensutveckling och rekrytering Malin Vennberg
E-post
malin.vennberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-7851229
Mona Burman HR-konsult
E-post
mona.burman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-771866
Anna Mattsson HR-partner
E-post
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-391 48