Stabilt läge i Västerbotten

I Region Västerbotten är det ett fortsatt stabilt läge när det gäller patienter med covid-19 på länets sjukhus. Men det är fortsatt viktigt att följa råden och visa omtanke om varandra.

Biträdande smittskyddsläkare Gunilla Persson och kampanjen Omtanke.
Det är oerhört viktigt att fortsätta följa råden och visa omtanke om varandra, säger tillförordnad smittskyddsläkare Gunilla Persson. Foto: Jan Alfredsson

– Det finns just nu 509 bekräftade fall av covid-19 i länet. Elva personer ligger inne på några av länets sjukhus, av dessa vårdas sex på intensivvårdsavdelning, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Totalt har 27 personer avlidit, av dessa är det elva som avlidit på något av länets äldreboenden.

Från och med denna vecka finns också statistik på Region Västerbottens webbplats om antalet patienter med covid-19 som tillfrisknat och skrivits ut till hemmet eller särskilt boende från länets tre sjukhus. Fram till och med i måndags har 91 personer skrivits ut från Norrlands universitetssjukhus, 27 från Skellefteå lasarett och fem från Lycksele lasarett.

Följ den uppdaterade lägesbilden på Region Västerbottens webbplats

Ställ inte in, ställ om

I Västerbotten, liksom i övriga Sverige, ser det ut som om kurvan på antalet smittade håller på att plana ut.

– Men detta kan snabbt förändras om vi alla tror att faran är över. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta följa råden och visa omtanke om varandra, säger Gunilla Persson.

– Håll i och håll ut, kom ihåg att ofta tvätta händerna med tvål och vatten, nys och hosta i armvecket och håll den fysiska distansen! 

Den här veckan inleds skolavslutningarna i Västerbotten något som elever, föräldrar, syskon, lärare och kompisar länge sett fram emot.

– Men just denna sommar är det inte läge att fira tillsammans i större grupper. Försök istället att hitta alternativ till examensfirandet och visa omtanke till nära och kära. Mitt budskap till er är; ställ inte in, men ställ om, säger Gunilla Persson.

Tillbaka till nyhetslistan