NYHETER 2023-01-16

Stärkt universitetssjukvård — en balansakt på hög nivå

– Vi i norra Sverige ska inte vara något B-lag när det gäller hälso- och sjukvård och forskning. Vi måste se till att våra invånare har samma förutsättningar som i resten av riket, säger Ulrica Bergström, strateg för universitetssjukvården i Region Västerbotten.

– Universitetssjukvården ska ses som en helhet där alla delar är lika viktiga, säger Ulrica Bergström, strateg för universitetssjukvården. Foto: Klas Sjöberg

 

 Universitetssjukhuset har ett unikt ansvar i sjukvårdssystemet för morgondagens patienter. Kärnuppdraget innefattar att bedriva vård, utbilda framtidens medarbetare och bedriva forskning för att utveckla vården för framtidens patienter.

Om Region Västerbotten ska fortsätta att ha en konkurrenskraftig hälso- och sjukvård måste universitetssjukvården säkras, vilket innebär en satsning på klinisk forskning, utbildning och nationell högspecialiserad vård.

Som en spindel i nätet och en motor i den utvecklingen jobbar Ulrica Bergström sedan hösten 2022 som strateg för universitetssjukvården. Hon är disputerad läkare och tidigare områdeschef och då också en del av hälso- och sjukvårdsledningen.

Konkret innebär det nya jobbet att hon, i samverkan med andra aktörer, ska ge ledningen för regionen och hälso- och sjukvården underlag för att planera så att universitetssjukvården stärks.

Hon ansvarar även för arbetet med att säkra nationell högspecialiserad vård i regionen, samt representerar Region Västerbotten i samarbetet med Umeå universitet och Norra Sjukvårdsregionförbundet.

Kopplingen mot regionens FoUi-stab är naturligtvis också viktig och hon arbetar tillsammans med FoU-direktören för att kunskapsstyrning ska förankras som ett arbetssätt i verksamhetsutveckling och i övergången från allmän till bastjänstgöring.

– Det är ett stort och brett uppdrag. Men det beror på att universitetssjukvården omfattar stora områden, som måste knytas samman till en naturlig helhet, säger Ulrica Bergström.

Sambandscentral

– Det krävs ökad förståelse och kunskap om helheten, så vi kan jobba tillsammans, säger Ulrica Bergström.

Som talesperson för universitetssjukvården hoppas hon fungera som en sambandscentral genom att bevaka och driva gemensamma frågor och sprida information och på så sätt förena norra sjukvårdsregionen, universitet, och Region Västerbotten.

– Det viktigaste är att vi blir medvetna om problemen. En högklassig vård för norrlänningarna kräver att utbildning och forskning prioriteras. Det är en komplex fråga som kräver ett brett engagemang och om vi inte lyckas, flyttar vår personal söderut, säger Ulrica Bergström.

Universitetssjukvård ger många fördelar. För västerbottningarna och många patienter i de nordligaste länen innebär det nära och jämlik vård av hög kvalitet. Dessutom finns en geografisk tidsaspekt för patienter som behöver vård inom en viss tid.

En stark och utvecklad hälso- och sjukvård bidrar till länets attraktionsförmåga och gör att företag vill etablera sig här och människor flytta hit, något som spelade en stor roll för exempelvis Northvolts etablering.

 För medarbetarna är det viktigt att regionen behåller forskning och utbildning och att både vård och forskning håller en hög standard. Det ökar möjligheterna att utvecklas och göra karriär.

Ulrica Bergström betonar att alla delar är beroende av varandra.

– Om vi i Norrland inte utbildar blir det svårare rekrytera. Med en försvagad högspecialiserad sjukvård finns risken att nyckelverksamheter inom forskning och vård försvinner söderut. Något som får stora konsekvenser för utbildning, regionuppdrag och rekrytering. Vi jobbar alla i en kunskapsbransch och måste skapa förutsättningar för våra medarbetare att både utvecklas i yrket och vara med och utveckla vården.

Se till helheten

– Vi får centrala medel för forskning och utbildning efter vad vi presterat.  Med mindre resurser tappar vi forskare och specialister till andra universitetssjukhus vilket också utarmar sjukvården i regionen, säger Ulrica Bergström.

Hon menar att det sämsta man kan göra är att ställa uppdragets olika delar mot varandra. Sjukvård, forskning, utbildning och förebyggande verksamhet hör ihop.

– Alla delar är nödvändiga. Tillgängligheten är jätteviktig, men det är lika viktigt att ta emot studenter och säkra resurser för utveckling och forskning, säger Ulrica Bergström.

Hon menar att det krävs nya lösningar för att hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta att attrahera och handleda studenter. Det kan handla om digitala lösningar eller att fler studenter kommer till öppenvården.

– Det är viktigt att vi alla, medarbetare, chefer och politiker, förstår helheten och hur viktiga våra prioriteringar är, både på sikt och i vardagen, säger Ulrika Bergström.

– Universitetssjukvården ska ses som en helhet där alla delar är lika viktiga, säger Ulrica Bergström, strateg för universitetssjukvården.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan