NYHETER 2020-05-07

Stöttepelarna – medarbetare vloggar på regionens Facebook

Regionens medarbetare är alla stöttepelare. Var och en på sitt sätt, i sin speciella yrkesroll, gör de sitt jobb och utvecklar nya arbetssätt. Nu när pandemin är ett faktum, och ingen riktigt vet hur den kommer att utvecklas finns Region Västerbottens medarbetare på plats och fortsätter leverera hälsa, vård och utveckling till invånarna.

Många av Region Västerbottens medarbetare möter inte invånare och patienter direkt men gör en viktig insats för att helheten ska fungera. För att visa på bredden i regionens uppdrag och variationen i alla de olika roller som behövs för att regionens verksamhet ska fungera kommer medarbetare att visa hur deras vardag ser ut.

Medarbetarna spelar själva in filmer som sedan publiceras tillsammans med en kort presentation och ett porträtt på Facebook. Vissa av dem möter du kanske bara en gång medan andra återkommer med nya inblickar i arbetsdagen. Vi kallar satsningen Stöttepelarna.

Tillbaka till nyhetslistan