NYHETER 2023-02-10

Ny utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västerbotten 2035

Nu släpper Region Västerbotten en rapport om trender och prognoser för utbildning och arbetsmarknad i Västerbotten med sikte på 2035. Rapporten, som bygger på underlag från Statistikmyndigheten SCB, visar prognoser för tillgång och efterfrågan på personer med olika typer av utbildning i Västerbottens län.

Ung kvinna sitter vid ett bord, en mobiltelefon ligger på bordet

– Prognoserna blir ett viktigt verktyg i att förstå hur vi behöver rusta för att möta kompetensutmaningarna, särskilt som Västerbotten nu är i en samhällsomvandling som innebär att behovet av personer med olika utbildningar kan komma att öka ytterligare, säger Petter Lundberg, enhetschef Samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

Västerbottens utveckling i detalj

Den aktuella rapporten är en regional version av SCB:s utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som kompletterats av Region Västerbotten med en introduktion och en översiktstabell för länet. Rapporten visar utvecklingen för tillgång och efterfrågan för Västerbottens län i detalj samt översikter över utvecklingen för hela Sverige. Det finns även ytterligare material i form av interaktiv visualisering för Norrland samt kortrapporter. Allt material finns på https://analysportalnorr.se


Utdrag ur rapporten

22 utbildningsgrupper förväntas ha brist år 2035 med övervikt mot vård- och omsorgsutbildningar samt industriteknik. Skillnaden är stor mellan olika utbildningsgrupper och inom vissa förväntas ett överskott. Prognosen visar en sammanlagd brist på drygt 1 600 personer.

Störst brist i antal personer förväntas inom gymnasial utbildning för vård- och omsorg, med ett underskott på 3 738 personer. Gymnasial industriteknisk utbildning samt yrkeslärarutbildningar förväntas få ett underskott på 2 262 personer respektive 173 personer.

Ett mindre antal utbildningsgrupper förväntas ha balans mellan antalet som finns och antalet som efterfrågas år 2035, till exempel grundlärarutbildning F-3, 4-6 och gymnasial handels- och administrationsutbildning. De utbildningsgrupper där det förväntas ett överskott har tonvikt mot humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt utbildningar inom kultur och media.

 

För mer information
Petter Lundberg
Enhetschef Samhällsbyggnad, Region Västerbotten
070-318 01 63, petter.lundberg@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan