NYHETER 2022-11-28

Stressrehab har hjälpt västerbottningar i två decennier

Stressrehabilitering i Västerbotten firar 20 år. Sedan verksamheten startade så bedömer, behandlar och rehabiliterar de personer med utmattningssyndrom, med syfte att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.

Therese Eskilsson, docent och fysioterapeut och Katarina Steinholtz, avdelningschef. Foto: Klas Sjöberg

Stressrehabiliteringen är en mottag­ning vid Norrlands universitetssjukhus med filial i Skellefteå. Stressrehab är en specialis­tenhet och fungerar som en resurs för primärvård, företagshälsovård och sjukhusvård.  Verksamheten startade 2002 som ett forsk­ningsprojekt och är sedan 2013 helt finansierad av Region Västerbotten.

Sammanlagt har avdelningen bedömt cirka 4 600 patienter och ungefär 2 650 patienter har fullföljt deras reha­biliteringsprogram.

– Totalt är vi drygt 20 personer som jobbar här. Vi är läkare, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, rehabkoordinatorer, medicinska sekreterare och verksamhetsutvecklare. Det är ett helt fantastiskt gäng som arbetar här, berättar Katarina Steinholtz, avdelningschef, som varit på enheten sedan start och jobbat som avdelningschef sedan 2011.

Unik verksamhet med goda resultat

En utvärdering visar att patienter som gått på behandling hos Stressrehab lider i lägre grad av utmattning, ångest, depression, trötthet och stressbeteende, och färre skattar svåra problem med minne, koncentration och sömn.

Nästan alla, 99 procent, uppger att de har fått ganska mycket eller väldigt mycket hjälp för att må bättre, och 90 procent är nöjda med delaktigheten i rehabiliteringen. Hit remitteras patienter med stressrelaterad ohälsa, framför allt utmattningssyndrom.

– Det bästa med vårt jobb är att kunna hjälpa personer att hitta balans i livet. Hitta tillbaka till glädje och att kunna komma tillbaka till arbetet. Det är för patienternas skull vi gör det här, det är en stor glädje att kunna hjälpa till, avslutar Katarina Steinholtz.

Jubileet firas med föreläsningar för alla regionens medarbetare och tillsammans med de anställda på avdelningen.

Tillbaka till nyhetslistan