Arbetsutskott

Presidium

 

Ordförande (landstingsråd)
Anna-Lena Danielsson

Anna-Lena Danielsson (S)

Kontaktuppgifter till Anna-Lena Danielsson

 

Lars Bäckström

1:e vice ordförande
Lars Bäckström (C)

Kontaktuppgifter till Lars Bäckström

 

Kjell Bäckman

2:e vice ordförande
Kjell Bäckman (V)

Kontaktuppgifter till Kjell Bäckman

 

 

Maria Sterner Sekreterare
E-post
maria.sterner@regionvasterbotten.se