Skellefteå- och Norsjöområdet

Beredningen har i uppgift att jobba med regionplanens uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. I detta ingår att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser och att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Anna Löfgren Utredare
E-post
anna.lofgren@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 75