Södra Lappland

Beredningen har i uppgift att jobba med regionplanens uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. I detta ingår att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser och att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Beredningen består av 15 ledamöter.

 

Ordförande
Daniel Johansson (V)

daniel.johansson@regionvasterbotten.se

 

 Maria Kristoffersson 

1:e vice ordförande
Maria Kristoffersson (C)

maria.kristoffersson@regionvasterbotten.se

 Urban Lindström 

2:e vice ordförande
Urban Lindström (S)

urban.lindstrom@regionvasterbotten.se

Visa alla förtroendevalda i beredningen

Protokoll och handlingar från beredning för folkhälsa och demokrati i södra Lappland

Annelie Bygdén Utredare
E-post
annelie.bygden@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-394 65