Arbetsutskott

Presidium

Ordförande (Regionråd)
Rickard Carstedt (S)

Kontaktuppgifter till Rickard Carstedt

 

 Åsa Ågren Wikström

1:e vice ordförande
Åsa Ågren Wikström (M)

Kontaktuppgifter till Åsa Ågren

 

 Ylva Hedqvist Hedlund

2:e vice ordförande
Ylva Hedqvist Hedlund (V)

Kontaktuppgifter till Ylva Hedqvist Hedlund

 

Jonathan Lundberg Nämndsekreterare, utredare
E-post
jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 57 45