Kollektivtrafikutskott

Presidium

 

Ordförande
Lars Lilja (S)
lars.lilja@regionvasterbotten.se 
070 598 07 09

 

Nicke Grahn

Vice ordförande
Nicke Grahn (L)

Kontaktuppgifter till Nicke Grahn

Visa alla förtroendevalda i utskottet

nicke.grahn@regionvasterbotten.se

Nina Olofsdotter Nämndsekreterare och utredare
E-post
nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se
Mobil
073-039 28 06