Utskott för central katastrofledning

Peter Olofsson
Ordförande (regionråd)
Peter Olofsson (S)
Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

Nicklas Sandström
1:e vice ordförande (regionråd)
Nicklas Sandström (M)
Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

Jonas Karlberg
2:e vice ordförande (regionråd)
Jonas Karlberg (V)
Kontaktuppgifter till Jonas Karlberg