Utskott för central katastrofledning

Peter Olofsson
Ordförande (regionråd)
Peter Olofsson (S)
Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

Nicklas Sandström
1:e vice ordförande (regionråd)
Nicklas Sandström (M)
Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström


2:e vice ordförande (regionråd)
Liselotte Olsson (V)
Kontaktuppgifter till Liselotte Olsson