Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige utser en styrelse med 25 ledamöter och lika många ersättare. Dessutom har de partier som har ledamot i förbundsfullmäktige, men inte ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, insyn i styrelsens arbete genom att en ledamot eller ersättare ur fullmäktige har rätt att delta i styrelsens överläggningar. Motsvarande gäller för förbundsmedlem som inte har ordinarie ledamot i styrelsen.

Förbundsstyrelsen är förvaltningsorganet som leder och samordnar planeringen samt följer upp förbundets verksamhet och ekonomi. Förbundsstyrelsen ansvarar bland annat för att bereda ärenden till förbundsfullmäktige och se till att dess beslut verkställs och följs.

För att se förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare klicka på rubriken förtroendevalda Region Västerbotten.

Uppdaterad 15 april, 2016 kl 10:27 av Katrine Andersson