Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Indelningskommittén

Sedan juli 2015 har en indelningskommitté jobbat med ett förslag på en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.

Indelningskommittén har tillsatts av Sveriges regering, med uppdrag att föreslå en läns- och landstingsindelning för hela landet som medför bestående fördelar. Dessa fördelar centreras till bättre anpassning till demografiska och näringsgeografiska förhållanden, stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse med medborgarnas behov av insyn och inflytande i beslutsprocesser och ansvarsutkrävande. Man kan säga att fördelarna ska medföra sig en effektivare service till medborgare från länsnivån.

Förslaget ska innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting än idag.

I sitt arbete har och kommer kommittén föra dialog med och inhämta synpunkter från landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelse, andra berörda myndigheter och SKL.

Leds av Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande.  Barbro Holmberg är landshövding i Gävleborgs län och har tidigare varit migrationsminister (S) och generaldirektör vid Migrationsverket. Kent Johansson är centerpartist och har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet. Han har också varit regionråd i Västra Götalands läns landsting. Huvudsekreterare är Johan Krabb.

Snabbfakta indelningskommittén:

  • Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare ochnäringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad,hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.
  • Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar.
  • Kommittén jobbar i dialog med berörda parter
  • Kommittén består av Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson

Förslag,uttalanden och material från Indelningskommittén finns här.

Uppdaterad 22 september, 2016 kl 14:23 av Micaela Löwenhöök