Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kollektivtrafikutskottet

Kollektivtrafikutskottet är ett politiskt organ, utsett av regionförbundets Förbundsstyrelse. Utskottet har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Kollektivtrafikutskottet bereder ärenden om den regionala kollektivtrafiken till Förbundsstyrelsen.

Kollektivtrafikutskottets ansvarsområde är kollektivtrafiken i Västerbottens län, stomlinjetrafik (kommun- och länsgränsöverskridande), inomkommunal trafik. Detta innefattar även tätortstrafik, regional tågtrafik samt särskild kollektivtrafik.

 

Utskottets uppgifter är:

  • att upprätta mål för kollektivtrafiken i länet
  • att upprätta budget för kollektivtrafiken i länet samt fatta beslut inom de ekonomiska ramar som ställs till Kollektivtrafikutskottets förfogande
  • att upprätta förslag till beslut om taxorna inom kollektivtrafiken i länet samt i förekommande fall besluta om justeringar av taxor
  • att ansvara för samverkansavtal med olika parter, till exempel Trafikverket
  • att upprätta förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram och i samband med det ange nödvändiga strategiska val för kollektivtrafiken i Västerbottens län
  • att besluta i frågor som Förbundsstyrelsen har delegerat till Kollektivtrafikutskottet.

 

Ordförande Kollektivtrafikutskottet: Peter Olofsson (S)

Vice ordförande Kollektivtrafikutskottet: Maria Kristoffersson (C)

Kollektivtrafikutskottet består sammanlagt av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Vill du komma i kontakt med någon av de förtroendevalda i Kollektivtrafikutskottet?

Kontaktuppgifter finner du via denna länk.

 

 

 

Uppdaterad 17 maj, 2016 kl 14:17 av Katrine Andersson