Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Kulturberedningen

Kulturberedningen är ett politiskt organ inom Region Västerbotten, utsett av Förbundsfullmäktige. Kulturberedningen har i uppdrag att vara beredningsorgan till Förbundsstyrelsen i att bedriva regional kulturverksamhet. Den ska också verkställa uppdrag som den får av Förbundsstyrelsen inom verksamhetsområdet. Beredningen utövar den politiska styrningen av Länsbiblioteket i Västerbotten och Film i Västerbotten.

Kulturberedningen ska:

  • inför Förbundsstyrelsen bereda ärenden inom området regional kulturverksamhet
  • följa att verksamheten bedrivs i enlighet med regionförbundets strategiska och regionala utvecklingsplaner
  • svara för framtagande av förslag till regional kulturplan i bred samverkan med regionförbundets medlemmar, civilsamhälle och kulturskapare
  • svara för regelmässig uppföljning, analys och utvärdering inom verksamhetsområdet
  • svara för budgetuppföljning inom verksamhetsområdet
  • svara för att samordna och förbereda ägarsamråden avseende bolag inom kulturområdet
  • minst en gång per år rapportera hur beredningen fullgjort uppdrag som Förbundsstyrelsen lämnat.

Reglemente kulturberedningen

 

Ordförande: Nina Björby (S)

Vice ordförande: Mattias Larsson (C)

Kulturberedningen består sammanlagt av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Utöver detta finns även insynsplatser utsedda.

Vill du komma i kontakt med förtroendevalda i Kulturberedningen? Kontaktuppgifter finner du via denna länk.

 

Uppdaterad 17 maj, 2016 kl 14:22 av Katrine Andersson