Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Politiska dokument

Våra styrdokument

Förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län, fastställd 2012-11-28

Regionplanen

Regionplanen utgör förbundsfullmäktiges årliga planeringsdokument. I planen redovisas utmaningar för länets och dess aktörer, mål för länets utveckling och prioriteringar för Regionförbundet Västerbottens län.

RIS – Regionala Innovationsstrategin
Förbundsfullmäktige antog den 20 mars förslaget till Regional Innovationsstrategi. Regionala Innovationsstrategin för Västerbotten ska ge oss ännu bättre förutsättningar för att människor, företag, organisationer och akademin ska kunna utveckla idéer som kommer till användning och ger ekonomisk vinst till regionen.

Arbetet har letts av Region Västerbotten och de organisationer som varit representerade i framtagningen av strategin har varit Umeå Universitet, Luleå tekniska Universitet i  Skellefteå, Uminova Innovation, Umeå kommun,  Innovation Västerbotten, Lycksele kommun, Storumans kommun, North Sweden European Office och Skellefteå kommun. 

Innovationsstrategi 2014-2020

Reglementen mm

Arbetsordning för förbundsfullmäktige inför 2015 fastställt 2015-03-26

Arvodes och pensionsreglemente från år 2015, fastställt 2014-06-04

Reglemente för Förbundsstyrelsen, fastställt 2015-03-26

Reglemente för arbetsutskottet,fastställt 2015-05-07

Reglemente för Kollektivtrafikutskottet, fastställt 2012-05-16

Reglemente för Kulturberedningen, fastställt 2015-03-26

Reglemente för Primärkommunala delegationen, fastställt 2015-03-26

Reglemente för Utbildningsdelegationen, fastställt 2015-03-26

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län antaget FF 2012-11-28, § 52

Delegeringsordning för Regionförbundet Västerbottens län, fastställd av Förbundsstyrelsen 20150507

 

Strategier och policy-dokument

Riktlinjer för internkontroll, fastställd 2012-02-29

Internationell strategi

 

Uppdaterad 30 oktober, 2015 kl 9:17 av Katrine Andersson