Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Primärkommunala delegationen

Primärkommunala delegationen inom Region Västerbotten är ett samverkans- och intresseorgan för Västerbottens kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse. I första hand gäller det frågor inom vård- och omsorg, miljö, energi och klimat.

 

Delegationens uppgift är att utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Detta innebär att:

  • bistå kommunerna i deras verksamhet samt stödja och främja den kommunala demokratin och självstyrelsen
  • fånga upp aktuella primärkommunala frågor och vid behov föra dem vidare till Förbundsstyrelsen eller andra organ
  • genom utbildnings- och informationsinsatser samt erfarenhetsutbyte medverka till att förtroendevalda och anställda i länets kommuner har en hög kompetens
  • initiera och främja samverkan mellan länets kommuner samt ta initiativ till gemensamma utrednings- och utvecklingsprojekt
  • minst en gång per år informera Förbundsstyrelsen om sin verksamhet

Reglemente för delegationen har fastställts av Förbundsfullmäktige.

 

Ordförande Primärkommunala delegationen: Hans Lindberg (S)

Vice ordförande Primärkommunala delegationen: Hans-Inge Smetana (KD)

Primärkommunala delegationen består sammanlagt av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. Förutom ledamöter och ersättare, finns även insynsplatser i Primärkommunala delegationen.

Vill du komma i kontakt med någon av de förtroendevalda i Primärkommunala delegationen?

Kontaktuppgifter finner du via denna länk.

 

Uppdaterad 17 maj, 2016 kl 14:23 av Katrine Andersson

Bilagor