Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Hur arbetar regionrevisionen?

Region Västerbottens revisorer är mot förtroendevalda medborgare, utan professionell erfarenhet av revision. Till sin hjälp har de s.k. ”sakkunnigt biträde” d.v.s. de måste köpa tjänster från en professionell revisionsfirma som hjälper till med revisionen. För närvarande anlitas PWC för detta.

I början av varje år går revisorerna tillsammans med de yrkeskunniga kollegorna igenom vad de tror kommer att hända under året framför dem och gör en risk- och väsentlighetsanalys. Med detta till hjälp bestämmer de sig för vad de vill granska under året och gör en planering. Det går naturligtvis att ändra på planen om något stort och viktigt, som inte var förutsett, händer under året.

Revisorerna har ett gemensamt ansvar för att granska all verksamhet i regionen och de läser samtliga protokoll från styrelsen, utskotten och delegationerna.  Styrelsen har valts för att sköta verksamheten, och har en sk uppsiktsplikt. Det innebär att de har ett särskilt ansvar för all verksamhet som bedrivs av regionen, inkl. de hel- och delägda bolagen.

Sedan revisorerna har beslutat vad de vill granska ger de det sakkunniga biträdet i uppdrag att genomföra de planerade granskningarna och att rapportera vad de har funnit. Med dessa som grund rapporterar revisionen till styrelsen vad de har funnit och vad de tror att styrelsen bör göra för att verksamheten ska bli ännu bättre.

I slutet av året, när fullmäktige beslutar om årets bokslut, ger revisorerna fullmäktige en samlad presentation av alla granskningar som har gjorts under året. Med anledning av dessa föreslår de antingen att beslutsfattarna (politikerna) beviljas ansvarsfrihet, eller att det ska riktas en anmärkning mot dem för något som inte är bra, eller rentav – om de tycker att politikerna har misskött sig – att dessa inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Uppdaterad 16 november, 2015 kl 11:28 av Katrine Andersson