Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Vad är regionrevisionen?

Kommunallagen säger att fullmäktige ska utse ett antal personer, förtroendevalda revisorer, som självständigt ska granska all verksamhet som Region Västerbotten bedriver. Det handlar om att kolla att räkenskaperna är korrekta och att se till att styrelsen och nämnderna och utskotten både följer lagen och utför uppdragen som fullmäktige ger dem. Ofta tänker man på revisorer som ett slags kontrollant av ekonomin. Detta är bara en del av uppdraget. Större delen av tiden ägnas dock åt att följa upp verksamheten och ge förslag till hur den kan förbättras.

I de regionala bolagen finns särskilda revisorer för ekonomin. Region Västerbottens förtroendevalda revisorer har där ett uppdrag som kallas ”lekmannarevisor”, att på samma sätt som i regionen för övrigt se till att bolagen följer både lagen och uppdragen de har fått från Region Västerbottens fullmäktige.

Uppdaterad 16 november, 2015 kl 11:28 av Katrine Andersson