Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Fakturahantering

Fakturaadress:

Region Västerbotten
Box 65
832 21 Frösön

I förekommande fall ska projektnamn framgå i fakturaadressen.

Fakturans innehåll

Alla fakturor måste innehålla:

 • Referens, bokstavskod som beställaren skall ange vid själva beställningen. Skulle detta glömmas bort så måste Ni själva efterfråga dessa uppgifter vid kontakten med våra beställare. Har fakturan inget referensfält anges referensen i fakturaadressen, på raden under Region Västerbotten.
 • Beställarens förnamn och efternamn
 • (Beställningsnummer för fakturor som svarar mot inköpsorder)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Fakturans momsbelopp
 • Plusgiro (i första hand)
 • Bankgiro
 • Leverantörens organisationsnummer (F-skattesedel)

Observera att Region Västerbotten enbart accepterar 30 dagars betalningsvillkor (om inget annat avtalats). Region Västerbotten kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats med anledning av att obligatoriska uppgifter saknas. Avgifter i form av faktureringsavgifter, påminnelseavgifter och expeditionsavgifter accepteras endast om särskilt skriftligt avtal finns. Fakturor som inte uppfyller ovan krav returneras utan betalning.

Skicka fakturor elektroniskt

Skicka som PDF
Vill gärna att Ni skickar oss era fakturor i PDF-format, skicka dem direkt till e-postadress: regionvasterbotten@connect.addett.se

Observera: Endast en faktura per PDF-fil. Eventuella bilagor ska vara i samma PDF-fil som fakturan. Flera fakturor kan skickas i samma e-postbrev.

E-faktura
Ni som redan idag skickar elektroniska fakturor kan gå in på länken nedan för att starta upp kopplingen till oss.
http://connect.addett.se/Connect/Kampanj/rfvb (ange kod RFVB)

Kontakt

För övrig information eller frågor, vänligen kontakta malin.gavelin@regionvasterbotten.se

Information kring GDPR till våra kunder och leverantörer

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft i samtliga EU:s medlemsländer den 25 maj 2018.

Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och syftar till att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. Som kund eller leverantör till Region Västerbotten omfattas du av dessa regler.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du som kund eller leverantör ska känna dig trygg med hur vi på Region Västerbotten behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vår organisation arbetar för regional utveckling och samverkan vilket gör att vi är aktiva i många olika sammanhang. Vi hanterar dina personuppgifter exempelvis för att skicka eller betala fakturor, skicka information, erbjudanden om deltagande eller annat.

Du som kund eller leverantör finns med i våra register, men om du inte har haft möjlighet att aktivt ge samtycke till att vi behandlar dina uppgifter eller ser detta som ett problem, vill vi be dig att ta kontakt med Region Västerbottens dataskyddsombud för information och åtgärd.

Vill du veta om dina uppgifter finns med i vårt kund- eller leverantörsregister ber vi dig kontakta ekonomifunktionen på mejladress ekonomi@regionvasterbotten.se

Vill du veta mer om GDPR?

Läs om GDPR på datainspektionens hemsida här

Läs om GDPR på Kommissionens hemsida här

Johnny Lundström
IT-Koordinator/Dataskyddsombud
070-616 57 05
johnny.lundstrom@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 1 juni, 2018 kl 10:06 av Lena Nordling