Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

FoU Välfärd

 

 

 

 

Annika Nordström

Chef/forskningsledare FoU Välfärd
Mobil:072 – 526 57 32
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Åsa Bygdeson

Utvecklingsledare – Äldreområdet
Mobil: 070-667 57 09
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se

Margaretha Hägglund

Utvecklingsledare – Funktionshinderområdet
Mobil: 070-563 37 09
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare – Systematisk uppföljning
Tel:070-575 75 81
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Maria Clausén Edman

Utvecklingsledare – Barn och ungaområdet
Tel: 0705165722
maria.edman@regionvasterbotten.se

Lena Häggström

Utvecklingsledare – missbruksområdet
Tel:070 – 333 96 44

Elisabet Höög

Forskningsledare
Tel:070 – 376 59 59

Jan-Hjelte

Jan Hjelte

Forskningsledare
Tel:070 – 663 48 31

 

Uppdaterad 12 mars, 2018 kl 11:45 av Margaretha Hagglund

Riva hinder

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som arrangeras för tredje året i rad, och som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är mänskliga rättigheter.
Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben.

Handbok för LOKE-modellen

LOKE - LOKal Evidens är en modell för systematisk uppföljning av insatser inom socialtjänstens olika områden. Modellen, som urspungligen utvecklats i Umeå kommun, har fått nationell spridning och används brett som grund för kommuners verksamhetsutveckling.

​En dag med fokus på socialtjänst i glesbygd

Torsdag den 30 november arrangeras en dag med fokus på de små kommunernas särskilda förutsättningar inom socialtjänstens IFO, i Storuman. Under dagen medverkar bl.a. Margareta Winberg, regeringens utsedda ordförande för översynen av Socialtjänstlagen, Camilla Sköld, utredningssekreterare. Pia Sjögren, frilansjournalist, är moderator för dagen.

​En dag för ökad samverkanskompetens

För att möta de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför är tillit och en fungerande samverkan mellan professioner en förutsättning. Onsdagen den 29 november arrangerar FoU Välfärd en dag om samverkan och tillit, kopplad till Uppdrag psykisk hälsa och RCPH –regionalt centrum för psykisk hälsa.