Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Projekt- och verksamhetsutveckling

Har du en projektidé så kontakta någon av Region Västerbottens projekthandläggare innan du börjar skriva ansökan så att vi gemensamt kan diskutera upplägg, innehåll, eventuell finansiering från andra källor med mera. Vi kan vara ditt stöd i processen.

Katarina Molin

Chef
Tel: 070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Terese Bergbom

Projekthandläggare
Tel: 070-699 57 36
terese.bergbom@regionvasterbotten.se

Irina Bergsten

Projekthandläggare
Tel: 070-570 57 92
irina.bergsten@regionvasterbotten.se

Mikael Johansson

Projekthandläggare
RCP Northern Periphery and Arctic Programme
Regional kontaktpunkt Botnia-Atlanticaprogrammet
Tel: 070-217 57 22
mikael.johansson@regionvasterbotten.se

Anna-Karin Lönnebo

Projektgranskare/Projektadministratör
Tel: 070-217 57 32
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se

Lennart Niemelä

Projekthandläggare
Tel: 070-570 57 80
lennart.niemela@regionvasterbotten.se

Sara Pejok

Projektledare Jämställd regional tillväxt Västerbotten
Projekthandläggare
Tel: 070-597 37 11
sara.pejok@regionvasterbotten.se

Lena Plym Forshell

Verksamhetsutvecklare
Tel: 070-274 21 13
lena.plym-forshell@regionvasterbotten.se

Mats Svensson

Projekthandläggare
Tel: 070-646 89 98
mats.svensson@regionvasterbotten.se

Liv Öberg

Projekthandläggare
Kontaktperson för Europeiska Socialfonden (ESF)
Tel: 070-351 65 77
liv.oberg@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 11 juli, 2018 kl 6:48 av Jörgen Boström